top of page
Photo of Michelle Price playing singing bowls

Tungkol sa May-ari

Pagtulong sa mga tao na tukuyin at ilabas ang mga masiglang bloke bilang papuri sa kanilang pangkalahatang wellness plan.

Lumaki kasama ang isang lola na nagpraktis ng Hilot, ang sinaunang Filipino na sining ng hands on healing na kinasasangkutan ng intuition at massage techniques, tinanggap ko ang mga alternatibong modalidad sa pagpapagaling na nagbunsod sa akin na tuklasin ang iba't ibang pamamaraan sa pagbibigay ng mga pagpapagaling sa iba.

Nabuo ko ang kakayahang lumikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga indibidwal at grupo na naghahanap ng pagpapahinga, mga tool upang mapawi ang stress, at paggaling mula sa pisikal o emosyonal na sakit. Ako ay nagpapasalamat at nagpakumbaba sa kakayahang humawak ng espasyo nang masigasig sa panahon ng mga pagpapagaling upang suportahan ang bawat tao na palayain ang pumipigil sa kanila, tumuklas ng mga indibidwal na lakas, maging mas matatag, at makamit ang kanilang mga pangkalahatang layunin.

Mula nang ilunsad ang Providence Healing Studio, nasiyahan ako sa bawat sandali ng pagpapagaling, pagkatuto at pagkakaroon ng mga pambihirang karanasan kasama ang mga tao at lahat ng pagkakataon na maaaring hindi naibigay sa akin.

bottom of page