top of page

Mga Magagamit na Programa

Palakasin ang Iyong Karera

Palm Reading
Healing Stones
Dowsing Pendulum over Tarot

Programa sa Pagsasanay sa Espirituwal na Direktor

Makipag-ugnayan

Programang Clairvoyant

Makipag-ugnayan

Programa sa Pagsasanay ng Tarot

Makipag-ugnayan
bottom of page